Servicing
& Consulting
Company

Rychlý kontakt
+420 226 226 241

Odborná školení a koučing

Odborná školení, přednášky a semináře, pořádané jak pro dovozce a prodejce nových vozidel, tak pro široký okruh všech subjektů působících v automobilové branži.

Široký rozsah poznatků a informací, získaných při provádění marketingových analýz a geo-marketingových studií, nám společně s dlouholetou praxí našich pracovníků v oblasti prodeje a servisu vozidel v České republice a na Slovensku, poskytuje výjimečnou možnost jejich využití a zakomponování všech poznatků do odborných školení, přednášek a seminářů, pořádaných jak pro dovozce a prodejce nových vozidel, tak pro široký okruh všech subjektů působících v automobilové branži.

Zejména v posledních letech, kdy došlo na konci minulého desetiletí v důsledku krize prodejů k drastickému snížení marží na nová vozidla, začíná být pro každého prodejce a jeho servis životně důležité efektivní plánování a řízení firmy a širší zapojení všech dostupných marketingových nástrojů. Stále podstatnější roli hraje výkonnost servisu a prodeje náhradních dílů, které dnes daleko větší měrou přispívají k finanční stabilitě dealera.

Bez objektivních znalostí všech prodejních, ekonomických a demografických parametrů regionu však realizace i jinak dobré obchodní strategie nemusí být korunována úspěchem. S přibývajícími provozovnami uzavíranými po celé republice se o tom denně přesvědčujeme.

Naše semináře a školení proto nenabízejí pouze obecně platné prodejní a marketingové poučky, ale vycházejí z komplexní analýzy a znalosti regionu, situace konkrétního prodejce nebo servisu. Rozvíjí potom zejména ty oblasti, které jsou pro prodejce a servis v jeho regionu podstatné. Znamená to, že obsah školení a seminářů je „ušit na míru“ přímo pro konkrétní prodejce a servisy v regionu.

Ještě účinnějším nástrojem se zde potom stává metoda přímého koučingu, který je zaměřen nejen na pracovníky přímo v provozu, ale zejména na manažery odpovědné za řízení firmy, vývoj strategií, plánování a marketingové programy.

Detailní obsah a program školení, seminářů a koučingu sestavujeme vždy ve spolupráci s klientem.