Servicing
& Consulting
Company

Rychlý kontakt
+420 226 226 241

SCC – Servicing & Consulting Company

Společnost SCC byla založena v roce 2007 s cílem poskytovat expertní a profesionální služby v oblasti technické, marketingové a administrativní podpory výrobců vozidel působících na trhu v České republice.

Díky týmu zkušených zaměstnanců a spolupracovníků s vysokou mírou odborných znalostí si společnost SCC v krátké době získala významné postavení v tomto segmentu služeb. Rychlý vývoj zaznamenala oblast homologací vozidel a tisku technických průkazů, ale zejména potom oblast zpracování marketingových analýz a geo-marketingových studií, kde rozvoj přinesl i další rozšíření našich aktivit i do jiných oblastí příbuzných automobilového trhu.

Společnost SCC se dnes zabývá velmi detailními analýzami a kompletními geo-marketingovými studiemi určenými zejména pro dovozce a prodejce motorových vozidel, distributory a prodejce náhradních dílů, motorových paliv, dopravce a další subjekty podnikající v oblasti servisu a oprav vozidel. V současné době působíme na trzích České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.