Servicing
& Consulting
Company

Rychlý kontakt
+420 226 226 241

Geo-marketingové studie

Geo-marketingové studie představují spojení a využití vybraných marketingových analýz pro zadaný region s cílem přinést klientovi co nejpřesnější sadu dat a informací, umožňujících výběr správné obchodní strategie a plánování obchodních programů pro zadaný region.

Zpracování geo-marketingové studie vždy předchází hlubší analýza potřeb klienta a následné doporučení skladby nejvhodnějších marketingových analýz pro daný řešený případ.

Pro zpracování studií využíváme výkonný mapový software MapInfo® Professional společnosti Pitney Bowes Software Inc., umožňující souběžné zpracování četných datových mapových vrstev najednou a s využitím vlastních matematických modelů potom výpočet důležitých parametrů zkoumaného regionu.

Typy geo-marketingových studií

 • Definice národního prodejního potenciálu a stupně jeho současného využití
 • Plánování prodejních sítí pro optimální pokrytí republiky sítí prodejců / opraven
 • Stanovení prodejního / servisního potenciálu zadaných regionů a jejich současného využití
 • Konkurence a výkonnost prodejních sítí na národní úrovni a v jednotlivých regionech
 • Stanovení objektivních prodejních cílů prodejců

Při definování a vytyčení prodejních regionů využíváme např. následující postupy

 • Definování GPS souřadnic pro libovolný počet prodejců / bodů
 • Katalog konkurenčních prodejních sítí s GPS souřadnicemi jejich prodejců
 • Porovnání výkonnosti dealerských sítí konkurenčních značek v regionu, jejich vzájemné působení a posouzení vlivu na výsledky vlastní prodejní sítě
 • Dojezdové vzdálenosti k prodejci a cestovní časy na bázi GPS
 • Specifikace prodejního potenciálu a všech dalších důležitých parametrů ve zvolené dojezdové vzdálenosti / času od prodejce
 • Optimalizace překrývání jednotlivých regionů vlastních prodejců
 • Atd.