Servicing
& Consulting
Company

Rychlý kontakt
+420 226 226 241

Marketingové analýzy

Naše marketingové rozbory a přehledy Vám umožní správně se orientovat v mnoha segmentech automobilového trhu.

Marketingové analýzy SCC jsou určeny zejména pro dovozce a prodejce motorových vozidel, distributory a prodejce náhradních dílů, motorových paliv, dopravce a další subjekty podnikající v oblasti servisu a oprav vozidel.

Naše marketingové rozbory a přehledy poskytují aktuální a pravdivý obraz kupní síly regionů,
často značně odlišný od zažitých a obecně užívaných stereotypů.

Základní oblasti marketingových analýz

  • Registrace nových a ojetých vozidel
  • Vozové parky značek
  • Demografické parametry regionů
  • Ekonomické parametry regionů

Při zpracování marketingových analýz pro jednotlivé regiony detailně vypočítáváme nejen všechny relevantní demografické a ekonomické ukazatele, ale zohledňujeme např. i chování a priority zákazníků, dojezdové vzdálenosti a časy podle systému GPS, přirozenou spádovost oblastí, atp.

Ve zpracovaných marketingových analýzách využíváme dat registrací a vozových parků z Centrálního registru vozidel, Svazu dovozců automobilů, údaje Českého statistického úřadu, obchodního a živnostenského rejstříku a další data a informace z databáze naší společnosti.

Naše marketingové analýzy jsou doplněny přehlednými grafy a mapami, které zaručují rychlou orientaci a přehlednost zpracovaných dat.

V současné době zpracováváme marketingové analýzy pro trhy v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a máme k dispozici téměř 1 500 typů analýz. Seriál rozborů vozových parků pro 20 nejprodávanějších značek osobních vozů a 10 značek nákladních vozů jste například mohli sledovat v časopisu Auto Expert.

 

Příklady zpracovávaných marketingových analýz